Till innehåll
Sveriges största stenspecialist!
Sveriges största stenspecialist!

HÅLLBARHET

HUR ARBETAR STENBOLAGET MED HÅLLBARHET?

Hållbarhet är idag en central och nödvändig aspekt inom företagsvärlden. Det handlar inte bara om att vara miljövänlig, utan också att ta ansvar för samhället och framtida generationer. För Stenbolaget, som har levererat marksten och natursten till kunder över hela landet sedan 2005, är hållbarhet en grundläggande del av vår verksamhetsfilosofi.

Vi anser att alla företag har ett stort ansvar när det kommer till att minimera sin miljöpåverkan och samtidigt skapa positiva effekter för både kunder och samhälle.

Vårt hållbarhetsarbete är omfattande och vi arbetar ständigt proaktiv i alla områden. Från butiksdrift, våra transporter, inköpskanaler, produktion och mycket mer. Vi gör detta med hjälp av mål och tydliga handlingsplaner som exempel Agenda 2030 och med ambitionen att ständigt bli bättre inom området.

VAD ÄR AGENDA 2030?

Agenda 2030 är en global handlingsplan för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsstater år 2015. Det officiella namnet är "Agenda 2030 för hållbar utveckling," och den består av 17 mål, kända som de globala hållbarhetsmålen. Dessa mål syftar till att adressera en rad globala utmaningar och problem, inklusive fattigdom, hunger, ojämlikhet, klimatförändringar, fred och rättvisa

MER OM AGENDA 2030

SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet för oss handlar om att vi tar ansvar och bidrar till samhällets välmående och sociala utveckling. Det innebär att vi strävar efter att ha en positiv inverkan på samhället och människor, inte bara att maximera vinsten. Det berör i högsta grad människorna som har att göra med vår verksamhet direkt. Alltså välbefinnandet av våra anställda, kunder och leverantörer. Det innefattar aspekter som arbetsvillkor, etisk affärspraxis, produkters och tjänsters påverkan, våra anställdas utbildning och kompetensutveckling

SE MER

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet, även kallad miljömässig hållbarhet, är en princip som syftar till att bevara och skydda miljön samtidigt som man tillfredsställer nuvarande och framtida behov och välmående för människor och andra organismer. Vi bidrar till hållbarhet för miljön och klimatet genom att implementera flera strategier och åtgärder, vilket är ett pågående ESG arbete. Bland annat genom minska utsläppen av växthusgaser, hållbara produktionsmetoder, miljömedveten logistik, produktutveckling, återvinning och cirkulär ekonomi genom transparens och rapportering

SE MER

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ekonomisk hållbarhet är en viktig aspekt inom hållbarhet och syftar till att uppnå ekonomisk stabilitet och välmående på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att uppfylla sina egna behov. Det innebär att balansera ekonomisk tillväxt med resursanvändning för att skapa en långsiktig och hållbar ekonomi. Vi utövar ekonomisk hållbarhet genom att implementera strategier och metoder som främjar lönsamhet, stabilitet och ansvarsfull ekonomisk förvaltning

SE MER

VÅR EGNA PRODUKTION

Vi är stolta över vår helt egna stenfabrik, Bergama Stone. Beläget i Turkiets Bergama region som är känd för sin höga kvalitet av natursten. Vi hanterar hela kedjan från stenbrott till färdig produkt vilket möjliggör att kontrollera att det görs hållbart. Fabriken är tredjeparts granskad och har fått certifikat. Vi erbjuder sveriges högst certifierade sten, i kvalitet, hållbarhet och arbetsvillkor!

ENLIGT RIKTLINJER

Vi är anslutna till kollektivavtal och följer riktlinjer samt agendor som främjar hållbarhet, bland annat FN:s Agenda 2030. Det innebär en strukturerad process som inkluderar flera steg. Det implementeras genom upprättande av en hållbarhetspolicy och mål, identifiera relevanta riktlinjer och standarder, bedömning och kartläggning, upprättande av en handlingsplan, övervakning och rapportering, kommunikation och engagemang, kontinuerlig förbättring