Till innehåll
VA

VA

Dränering och vattenavledning är viktiga delar vid både stenläggning och murbyggnation. Vattenavledning kan ske på flera olika sätt och vi erbjuder ett stort sortiment av produkter för just detta. Här hittar du rör, markrännor med gallerbrunnar och andra viktiga tillbehör som behövs för ett komplett system och lyckat resultat.

Filter