Till innehåll
Sveriges största stenspecialist!
Sveriges största stenspecialist!

Stadsutveckling och underhåll

Hållbara och viktiga val för en trygg stadsutveckling
Brett sortiment

Brett sortiment för utemiljö och inomhusprojekt

Kontaktperson

Dedikerade regionssäljare för era projekt

Stora lager

Stora anläggningar och hämtlager runt om i landet

Kundportal

Komplett vy över ordrar och offerter i inloggat läge

Socialt byggande

Socialt byggande är ett viktigt koncept inom stadsplanering och samhällsutveckling. Det innebär att man skapar miljöer och strukturer som främjar social interaktion, gemenskap och samarbete inom en stad och ett samhälle. Estetik och funktion går hand i hand vid en stadsplanering och produktens kvalitet skall sättas högt i fokus samtidigt som det är minst lika viktigt att planera upp för en tilltalande stadsmiljö.

Hur kan då stenprodukter främja det sociala byggandet?

Offentliga torg och parker: expand_more

Genom markbeläggning och murbyggnation i både betongsten och natursten på offentliga torg och parker kan du skapa platser för människor att samlas, umgås och kunna delta i olika aktiviteter. Det kan inkludera platser för evenemang, sittplatser samt parker och andra lekområden. Ett inkluderande redan i planeringsstadiet. Se våra parkmöbler här!

expand_more Visa mer
Gång- och cykelvägar expand_more

Betong och naturstensprodukter kan användas för att skapa gångvägar, viktig infrastruktur, utsmyckningar och platser där människor kan röra sig fritt. Användning av stenplattor, gatsten och kantsten i gång- och cykelvägar kan göra det enklare för människor att röra sig genom staden, främja aktivt resande och minska bilberoendet.

expand_more Visa mer
Parkmiljöprodukter expand_more

Stenprodukter kan även användas för att skapa bekväma och estetiskt tilltalande utemöbler som bänkar och bord. Dessa platser kan vara samlingspunkter där människor kan umgås. Att planera väl och överväga faktorer som tillgänglighet, belysning, grönska och bekväma sittplatser för att skapa en trivsam och inbjudande parkmiljö är av stor vikt. Se våra produkter för parkmiljö här!

expand_more Visa mer
Gatsten expand_more

Gatsten kan användas för att skapa charmiga gågator och traditionella gator som inbjuder människor att promenera, utforska och upptäcka olika områden i stadsmiljö. Till vår kategori gatsten.

expand_more Visa mer
Estetiska utsmyckningar expand_more

Stenmaterial kan också användas för att skapa konstverk och utsmyckningar som kan vara samtalsämnen och skapa intresse för det offentliga rummet.

expand_more Visa mer
Framfart och säkerhet expand_more

Stentrappor, taktila plattor och kontrastmarkeringar i offentliga miljöer skapar framfart och bygger en trygghet hos invånarna. Se våra produkter för trafikmiljö.

expand_more Visa mer

Sammanfattningsvis kan användningen av stenprodukter bidra till att skapa platser där människor känner sig välkomna, kan interagera och skapa sociala band. Det är en viktig del av att främja trivsel, en harmonisk atmosfär och gemenskap i samhällen.

Offentliga stadsmiljöer för alla

Betongsten och framförallt natursten som granit kommer med en rad olika fördelar. Slitstyrkan på produkten i kombination med den estetiska ytan skapar trygghet och tilltalande platser som gator, torg och gångstråk.
Tålighet är ofta en kravställning för att kunna hantera belastningen från fordon och fotgängare. Graniten används med fördel som kantstöd för att skapa väldefinierade gångvägar för en ökad trygghet och säker utemiljö.

Vid frågor om vilka produkter som är lämpliga för ett specifikt anläggningsprojekt är du mer än välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper dig att göra rätt val!

Tillgänglighet och snabb service

Tillgänglighet är för oss en viktig nyckel. Våra anläggningars geografiska placeringar har noga valts för att kunna ge snabb service och en så kort transportsträcka för våra pallar som möjligt.
På våra proffscenter får du som myndighet snabb service och kan enkelt hämta dina förbeställda produkter. Vi hanterar dagligen stora volymer och hjälper dig med lastning av alla våra maskiner.

Hitta din närmsta anläggning

En hållbar fabriksmiljö

Produktion av natursten är ett hantverk som kräver mycket manuellt jobb. För att kunna garantera arbetsförhållanden och kvalité har vi valt att starta en 100% ägd fabrik i Izmir Turkiet, där vi ansvarar för att allt hanteras enligt våra värderingar. Nu kan vi garantera arbetsförhållandena och kvalitén på produkterna och är 3é partsgranskade av Sedex, ISO 9001 ISO 26000, Ohsas 18001 och ISO 14001.
Du kan lita på att vi producerar sten av högsta kvalité och tar största hänsyn till miljö och arbetsförhållanden. Vi hanterar hela kedjan från stenbrott till färdig produkt på lager i Sverige!

Lär dig mer om vår produktion

Vår granit från en hållbar produktion