Till innehåll
Sveriges största stenspecialist!
Sveriges största stenspecialist!
Etik och moral

Etik och moral

Produktion av natursten är ett hantverk som kräver mycket manuellt jobb. En stor del av tillverkningen sker av arbetare från Kina och Portugal under bristfälliga arbetsförhållanden. För att kunna garantera arbetsförhållanden och kvalité har vi valt att starta en 100% ägd fabrik i Izmir Turkiet, där vi ansvarar för att allt hanteras enligt våra värderingar. Nu kan vi garantera arbetsförhållandena och kvalitén på produkterna och är 3é partsgranskade av Sedex, ISO 9001 ISO 26000, Ohsas 18001 och ISO 14001. Vi kommer inte alltid vara billigast men ni kan lita på att vi producerar sten av högsta kvalité och tar största hänsyn till miljö och arbetsförhållanden. Vi hanterar hela kedjan från stenbrott till färdig produkt på lager i Sverige.

Miljö

Miljö

Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete i vår fabrik. Samtliga produktionsmaskiner är eldrivna och sedan januari 2021 är dom till 100% drivna av el från sol och vindkraft. Produktion av natursten är beroende av stora mängder vatten och idag hanteras hela tillverkningen i ett slutet vattensystem där allt vatten renas och återvinns. Vi transporterar vårt material till största delen via båt för att minimera CO2 påverkan och skeppar direkt till respektive centrallager för att minimera lastbilstransporterna inom Sverige.


Vi är fullt transparenta med alla våra certifieringar, se länkar nedan.

Våra certifieringar

Våra certifieringar

SMETA - Sedex Members Ethical Trade Audit Report
Tredjepartsgranskning av fabrikstillverkningen inom bland annat områdena säkerhet, arbetsmiljö, hälsa och affärsetik.

SMETA - Corrective Action Plan Report
Planerade åtgärder och arbetsområden i samförstånd med tredjepartsgranskningen. Stenbolaget arbetar för att vara transparenta och tydliga i sitt agerande.

KMA - Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
Detta dokument beskriver Stenbolagets övergripande kvalitetspolicy och hur vi som företag arbetar med miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Code of Conduct - Etiska regler
Med inköp och handel i flera olika länder från både Europa och Asien är det viktigt för Stenbolaget att ha en gemensam uppsättning etiska regler.

ISO 26000:2013
För Stenbolaget är det social ansvaret högt prioriterat med goda arbetsförhållanden i en modern verksamhet. Aktivt arbete med lokala och internationella riktlinjer, samhällsengagemang och socialt ansvarstagande är bland annat något som ISO 26000 visar på.

ISO 14001:2015
Standarden fastställer ett miljöansvar och ett systematiskt arbete med minimering av utsläpp och avfall.

ISO 9001:2015
Certifikat för organisationens ledningssystem som visar på en god standard. ISO 9001 bidrar till en effektivare verksamhet och affärsutveckling, både för kunder och anställda.

ISO 45001:2018
Certifikat för organisationens säkerhet och hälsosystem som visar på en god standard. ISO 45001 bidrar till en säkrare och tryggare arbetsmiljö för anställda.

OHSAS 18001:2007
Arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen kommer alltid i första rummet. Ohsas 18001 bevisar det förebyggande arbetet kring arbetsmiljörisker som Stenbolaget ständigt arbetar med.