Till innehåll
Sveriges största stenspecialist!
Sveriges största stenspecialist!

SOCIAL HÅLLBARHET

HUR ARBETAR STENBOLAGET MED SOCIAL HÅLLBARHET?

Social hållbarhet för oss handlar om att vi tar ansvar och bidrar till samhällets välmående och sociala utveckling. Det innebär att vi strävar efter att ha en positiv inverkan på samhället och människor, inte bara att maximera vinsten. Det berör i högsta grad människorna som har att göra med vår verksamhet direkt. Alltså välbefinnandet av våra anställda, kunder och leverantörer. Det innefattar aspekter som arbetsvillkor, etisk affärspraxis, produkters och tjänsters påverkan, våra anställdas utbildning och kompetensutveckling.

RELATERADE MÅL INOM AGENDA 2030

I Agenda 2030 för hållbar utveckling finns flera mål som innefattar social hållbarhet. De 9 berörda målen syftar till att förbättra människors livsvillkor, minska ojämlikhet och främja social rättvisa.

De berörda målen är; (1) Ingen fattigdom, (2) ingen hunger, (3) god hälsa och välbefinnande, (4) god utbildning för alla, (5) jämställdhet, (8) anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (10) minskad ojämlikhet, (11) hållbara städer och samhällen, (17) genomförande och globalt partnerskap.

MER OM MÅLEN

VÄLMÅENDE

Vi utövar social hållbarhet genom att främja välmående på olika sätt, det är en central del som är en förutsättning för Stenbolaget. Det berör människor som har att göra med oss, främst anställda, kunder och leverantörer. 

Vi erbjuder en hälsosam och inkluderande arbetsmiljö för våra anställda. Det innebär att vi har en arbetsplats där medarbetarna känner sig respekterade, har möjlighet att utvecklas och har en god balans mellan arbete och fritid. 

För våra kunder strävar vi efter att vara mer än en leverantör. Vi är engagerade, erbjuder säkra och kvalitativa produkter, är transparenta och ärliga, erbjuder god kundservice och bryr oss om kundens resultat. Vi tror på långsiktiga relationer som är gynnsamma för båda parterna.

Vi främjar välmående för våra leverantörer och samarbetspartners med hållbarhet och långsiktighet i åtanke. Vi tror på goda affärsrelationer som bygger på respekt, etisk affärspraxis och värderingar. Vi väljer att arbeta med verksamheter som delar samma värderingar för att bygga en hållbar och långsiktig relation. Tillsammans kan vi samarbeta för att skapa positiva förändringar och en hållbar framtid.

SOCIAL UTVECKLING

Vi strävar efter en arbetsmiljö med rätt förutsättningar för social utveckling. Vi värderar och investerar i våra anställda genom utbildning, kompetensutveckling, inkludering, trygga anställningar och är angelägna om deras välmående. Med möjligheter till lärande och utveckling ökas våra anställdas färdigheter och karriärmöjligheter, vilket i sin tur bidrar till ökat välmående och ekonomisk stabilitet.

Vi främjar mångfald och inkludering genom att ha en arbetsmiljö som välkomnar mångfald av bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Stenbolaget eftersträvar en arbetsplats där medarbetarna skall ha möjlighet att påverka och skapa förbättringar kring sin arbetssituation.

VÅR EGNA PRODUKTION

Vi är stolta över vår helt egna stenfabrik, Bergama Stone. Vi hanterar hela kedjan från stenbrott till färdig produkt vilket möjliggör kontrollering av att det görs hållbart och enligt vårt önskemål. Fabriken är tredjeparts granskad och har fått certifikat, bland annat inom arbetsvillkor och trivsel.

Produktion av natursten är ett hantverk som kräver mycket manuellt jobb. En stor del av branschens tillverkning sker av arbetare från Kina och Portugal under bristfälliga arbetsförhållanden. För att kunna garantera arbetsförhållanden och kvalitet har vi därför valt att starta vår egna fabrik där vi ansvarar för att allt hanteras enligt våra värderingar.

Med certifikat kan vi garantera arbetsförhållanden och kvalitet på produkterna med tredjepartsgranskning av Sedex, ISO 9001, ISO 26000, Ohsas 18001 och ISO 14001.

SE MER