Till innehåll
Gräs & Grusarmering

Gräs & Grusarmering

Skapa en stark gräsmatta och grön markläggning för körbara ytor och uppställningsplatser. Med gräsarmering och grusarmering plockar du fram en otroligt stark markyta där funktion och belastning går i första hand. Alla armeringsplattor kan fyllas med dekorsten för en renare yta och ytterligare design.

Filter