Till innehåll
Sättlager

Sättlager

Köp alla material på Storsäck! Småsäck! Eller direkt lastat på ditt släp eller lastbilsflak!

I vår kategori sättmaterial hittar du alla dom krossmaterial och sandsorter du behöver för en lyckad stenläggning. Klassiskt stenmjöl för plattsättning, mur och kantstensbädd och Makadam/Flis som med sin dränerande funktion ger en lyckad stensättning av betong, granitkeramik och natursten. Du hittar även Rörgravsgrus för bädd och rörgrav vid VA ledning.

Filter