Till innehåll
Bärlager

Bärlager

Köp alla material på Storsäck! Småsäck! Eller direkt lastat på ditt släp eller lastbilsflak!

Bärlager och krossmaterial för både stensättning, murbyggnation och plattsättning. Att använda ett bärlager som inte tjälskjuter vid kalla vinterförhållanden är en viktig faktor i ett stenprojekt. Här hittar du den stenkross och bergskross du behöver.

Filter